مرکز مشاوره تحصیلی ایران مشاوره

 • ۰
 • ۰

 ثبت نام آزمون نمونه دولتی شهرستان هیرمند 97 – 98

ثبت نام آزمون نمونه دولتی 97 – 98

برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره ثبت نام آزمون مدارس نمونه دولتی شهرستان هیرمند 97 – 98 با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور –9099072938

در ایران مدارسی با سطح آموزشی و امکانات مختلف وجود دارد. حتما می دانید که از جمله مدارسی که سطح آموزشی و امکانات آموزشی و رفاهی آن نسبت به مدارس عادی بهتر و بالاتر است مدارس نمونه دولتی می باشند که دانش آموزان زیادی هر ساله در سرتاسر ایران برای ورود به این مدارس به رقابت می پردازند. ورود به این مدارس از طریق آزمون ورودی که هرسال برگزار می شود امکان پذیر است.حال حاضر این آزمون در پایه های ششم و نهم برگزار می شود پس از قبولی در این آزمون می توانید در این مدارس نمونه به تحصیل بپردازید و دیگر نگران اینده ی تحصیلی تان نباشید. مدارس نمونه دولتی یا نمونه مردمی به لحاظ امکانات آموزشی بسیار بالاتر از مدارس عادی دولتی می باشد و به همین دلیل این مدارس از سوی دانش آموزان و والدین آن ها بسیار مورد توجه است. گزینش دانش آموزان متقاضی برای ورود به این مدارس از طریق آزمون ورودی خواهد بود توجه داشته باشید که این مدارس تحت نظر دولت فعالیت می کنند اما توسط اشخاص و سازمان های خصوصی اداره می شوند.دانش آموزان پایه های ششم برای ورود به پایه ی هفتم و دانش آموزان پایه ی نهم برای ورود به مقطع دهم می توانند در این آزمون شرکت کنند. این آزمون متقاضیان زیادی دراد به همین دلیل نیز ورود به مدارس نمونه دولتی بسیار مهم و حساس قلمداد می شود زیرا سرنوشت و مسیر زندگی دانش آموران پس از ورود به این مدارس تغییر می کند.به دلیل اهمیت این مدارس در این مقاله قصد داریم به موضوعات  ثبت نام آزمون نمونه دولتی 97 ، منابع نمونه دولتی نهم و منابع آزمون نمونه دولتی ششم، شرایط ثبت نام آزمون مدارس نمونه دولتی و کارت ورود به جلسه نمونه دولتی  شهرستان هیرمند بپردازیم.در ادامه با ما همراه باشید.

 • IRAN MOSHAVERE IRAN MOSHAVERE
 • ۰
 • ۰

 ثبت نام آزمون نمونه دولتی شهرستان سپیدان 97 – 98

ثبت نام آزمون نمونه دولتی 97 – 98

برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره ثبت نام آزمون مدارس نمونه دولتی شهرستان سپیدان 97 – 98 با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور –9099072938

در ایران مدارسی با سطح آموزشی و امکانات مختلف وجود دارد. حتما می دانید که از جمله مدارسی که سطح آموزشی و امکانات آموزشی و رفاهی آن نسبت به مدارس عادی بهتر و بالاتر است مدارس نمونه دولتی می باشند که دانش آموزان زیادی هر ساله در سرتاسر ایران برای ورود به این مدارس به رقابت می پردازند. ورود به این مدارس از طریق آزمون ورودی که هرسال برگزار می شود امکان پذیر است.حال حاضر این آزمون در پایه های ششم و نهم برگزار می شود پس از قبولی در این آزمون می توانید در این مدارس نمونه به تحصیل بپردازید و دیگر نگران اینده ی تحصیلی تان نباشید. مدارس نمونه دولتی یا نمونه مردمی به لحاظ امکانات آموزشی بسیار بالاتر از مدارس عادی دولتی می باشد و به همین دلیل این مدارس از سوی دانش آموزان و والدین آن ها بسیار مورد توجه است. گزینش دانش آموزان متقاضی برای ورود به این مدارس از طریق آزمون ورودی خواهد بود توجه داشته باشید که این مدارس تحت نظر دولت فعالیت می کنند اما توسط اشخاص و سازمان های خصوصی اداره می شوند.دانش آموزان پایه های ششم برای ورود به پایه ی هفتم و دانش آموزان پایه ی نهم برای ورود به مقطع دهم می توانند در این آزمون شرکت کنند. این آزمون متقاضیان زیادی دراد به همین دلیل نیز ورود به مدارس نمونه دولتی بسیار مهم و حساس قلمداد می شود زیرا سرنوشت و مسیر زندگی دانش آموران پس از ورود به این مدارس تغییر می کند.به دلیل اهمیت این مدارس در این مقاله قصد داریم به موضوعات  ثبت نام آزمون نمونه دولتی 97 ، منابع نمونه دولتی نهم و منابع آزمون نمونه دولتی ششم، شرایط ثبت نام آزمون مدارس نمونه دولتی و کارت ورود به جلسه نمونه دولتی  شهرستان سپیدان بپردازیم.در ادامه با ما همراه باشید.

 • IRAN MOSHAVERE IRAN MOSHAVERE
 • ۰
 • ۰

 ثبت نام آزمون نمونه دولتی شهرستان گراش 97 – 98

ثبت نام آزمون نمونه دولتی 97 – 98

برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره ثبت نام آزمون مدارس نمونه دولتی شهرستان گراش 97 – 98 با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور –9099072938

در ایران مدارسی با سطح آموزشی و امکانات مختلف وجود دارد. حتما می دانید که از جمله مدارسی که سطح آموزشی و امکانات آموزشی و رفاهی آن نسبت به مدارس عادی بهتر و بالاتر است مدارس نمونه دولتی می باشند که دانش آموزان زیادی هر ساله در سرتاسر ایران برای ورود به این مدارس به رقابت می پردازند. ورود به این مدارس از طریق آزمون ورودی که هرسال برگزار می شود امکان پذیر است.حال حاضر این آزمون در پایه های ششم و نهم برگزار می شود پس از قبولی در این آزمون می توانید در این مدارس نمونه به تحصیل بپردازید و دیگر نگران اینده ی تحصیلی تان نباشید. مدارس نمونه دولتی یا نمونه مردمی به لحاظ امکانات آموزشی بسیار بالاتر از مدارس عادی دولتی می باشد و به همین دلیل این مدارس از سوی دانش آموزان و والدین آن ها بسیار مورد توجه است. گزینش دانش آموزان متقاضی برای ورود به این مدارس از طریق آزمون ورودی خواهد بود توجه داشته باشید که این مدارس تحت نظر دولت فعالیت می کنند اما توسط اشخاص و سازمان های خصوصی اداره می شوند.دانش آموزان پایه های ششم برای ورود به پایه ی هفتم و دانش آموزان پایه ی نهم برای ورود به مقطع دهم می توانند در این آزمون شرکت کنند. این آزمون متقاضیان زیادی دراد به همین دلیل نیز ورود به مدارس نمونه دولتی بسیار مهم و حساس قلمداد می شود زیرا سرنوشت و مسیر زندگی دانش آموران پس از ورود به این مدارس تغییر می کند.به دلیل اهمیت این مدارس در این مقاله قصد داریم به موضوعات  ثبت نام آزمون نمونه دولتی 97 ، منابع نمونه دولتی نهم و منابع آزمون نمونه دولتی ششم، شرایط ثبت نام آزمون مدارس نمونه دولتی و کارت ورود به جلسه نمونه دولتی  شهرستان گراش بپردازیم.در ادامه با ما همراه باشید .

 • IRAN MOSHAVERE IRAN MOSHAVERE
 • ۰
 • ۰

دفترچه تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد بهمن ماه 96 – 97

دفترچه تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد بهمن ماه 96 - 97 - نیمسال دوم
دفترچه تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد بهمن ماه 96 – 97 – نیمسال دوم

 

برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد بهمن ماه 96 – 97 – نیمسال دوم با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099072938

طبق روال هر سال پس از اعلام نتایج آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 97 با این موضوع مواجه می شویم که برخی از صندلی های این دانشگاه خالی مانده و ظرفیت اعلام شده برای برخی از کد رشته ها پر نشده است. برای حل این مشکل همه ساله دانشگاه آزاد طی دو مرحله اقدام به برگزاری تکمیل ظرفیت می کند و فرصت دوباره ای به داوطلبانی که به هر دلیل درانتخاب رشته اصلی نتوانسته اند در رشته مورد علاقه خود قبول شوندیا از رشته قبولی خود رضایت ندارند، می دهد. باتوجه به اینکه قبولی درکنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد به سختی قبل نمی باشد ولی با همه این تفاسیر تکمیل ظرفیت ها طرفداران خاص خود را دارند. در ادامه این مقاله با ما همراه باشید تا به موضوعات زمان و نحوه ثبت نام در تکمیل ظرفیتکارشناسی ارشد دانشگاه آزاد و همچنین شرایط و زمان اعلام نتایج آن بپردازیم.

 • IRAN MOSHAVERE IRAN MOSHAVERE
 • ۰
 • ۰

اعلام نتایج تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد سراسری بهمن ماه 96 – 97

اعلام نتایج تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد سراسری
اعلام نتایج تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد سراسری

  [box type="shadow" align="aligncenter" class="" width=""]

برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد سراسری بهمن ماه 96 - 97 - نیمسال دوم  با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور - 9099072938

[/box]

مرحله تکمیل ظرفیت برای آن دسته از داوطلبانی است که در نوبت اول انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد سراسری موفق به قبولی در رشته ای نشده اند. همه ساله بعد از برگزاری کنکور و انتخاب رشته، تعدادی از داوطلبان از انتخاب رشته خود راضی نیستند و یا بعد از ورود به رشته پذیرفته شده متوجه می شوند که این رشته همانی نیست که انتظارش را داشتند. از طرف دیگر ممکن است ظرفیت بعضی از  رشته ها در انتخاب رشته اصلی کنکور تکمیل نشده باشد که در چنین مواردی سازمان سنجش طی یک یا دو مرحله اعلام برگزاری تکمیل ظرفیت می کند. متقاضیان شرکت در انتخاب رشته تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد دانشگاه های سراسری حتما باید در روز برگزاری آزمون کارشناسی ارشد باید در جلسه حاضر بوده و برای آن ها کارنامه صادر شود. توجه داشته باشید که در صورت انتخاب رشته در تکمیل ظرفیت رشته ها و قبولی در آن، قبولی های پیشین شما لغو شده و آخرین قبولی قایل قبول می باشد. در صورت داشتن هرگونه سوال در رابطه با  مشاوره تحصیلی کارشناسی ارشد و زمان و نحوه ثبت نام در تکمیل ظرفیت آزمون کارشناسی ارشد سراسری روی لینک مورد نظر کلیک کنید. در ادامه این مطلب با ما همراه باشید تا در ارتباط با زمان و نحوه اعلام نتایج تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد سراسری 96 را به اطلاع شما عزیزان برسانیم.

 • IRAN MOSHAVERE IRAN MOSHAVERE
 • ۰
 • ۰

تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد سراسری بهمن 96 – 97

تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد سراسری بهمن ماه 96 - 97 - نیمسال دوم
تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد سراسری بهمن ماه 96 – 97 – نیمسال دوم

 

برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد سراسری بهمن ماه 96 – 97 – نیمسال دوم  با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099072938

همه ساله بعد از برگزاری کنکور و انتخاب رشته، تعدادی از داوطلبان از انتخاب رشته خود راضی نیستند و یا بعد از ورود به رشته پذیرفته شده متوجه می شوند که این رشته همانی نیست که انتظارش را داشتند. از طرف دیگر ممکن است ظرفیت بعضی از  رشته ها در انتخاب رشته اصلی کنکور تکمیل نشده باشد که در چنین مواردی سازمان سنجش طی یک یا دو مرحله اعلام برگزاری تکمیل ظرفیت می کند. متقاضیان شرکت در انتخاب رشته تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد دانشگاه های سراسری حتما باید در روز برگزاری آزمون کارشناسی ارشد باید در جلسه حاضر بوده و برای آن ها کارنامه صادر شود. تو جه داشته باشید که در صورت انتخاب رشته در تکمیل ظرفیت رشته ها و قبولی در آن، قبولی های پیشین شما لغو شده و آخرین قبولی قایل قبول می باشد. در صورت داشتن هرگونه سوال در رابطه با  مشاوره تحصیلی کارشناسی ارشد و زمان و نحوه ثبت نام در تکمیل ظرفیت آزمون کارشناسی ارشد سراسری روی لینک مورد نظر کلیک کنید.

 • IRAN MOSHAVERE IRAN MOSHAVERE
 • ۰
 • ۰

اعلام نتایج تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد بهمن ماه 96 – 97

اعلام نتایج تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد بهمن ماه 96 - 97 نیمسال دوم
اعلام نتایج تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد بهمن ماه 96 – 97 نیمسال دوم

 

برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره اعلام نتایج تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد بهمن ماه 96 – 97 – نیمسال دوم با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099072938

به روال هر سال بعد از برگزاری کنکور و انتخاب رشته، تعدادی از داوطلبان از انتخاب رشته خود راضی نیستند و یا بعد از ورود به رشته پذیرفته شده متوجه می شوند که این رشته همانی نیست که انتظارش را داشتند. از طرف دیگر ممکن است ظرفیت بعضی از  رشته ها در انتخاب رشته اصلی کنکور تکمیل نشده باشد که در چنین مواردی سازمان سنجش طی یک یا دو مرحله اعلام برگزاری تکمیل ظرفیت می کند. متقاضیان شرکت در انتخاب رشته تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد دانشگاه های سراسری حتما باید در روز برگزاری آزمون کارشناسی ارشد باید در جلسه حاضر بوده و برای آن ها کارنامه صادر شود. توجه داشته باشید که در صورت انتخاب رشته در تکمیل ظرفیت رشته ها و قبولی در آن، قبولی های پیشین شما لغو شده و آخرین قبولی قایل قبول می باشد. در صورت داشتن هرگونه سوال در رابطه با  مشاوره تحصیلی کارشناسی ارشد و زمان و نحوه ثبت نام در تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد یا اطلاع از زمان اعلام نتایج تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد  روی لیک مورد نظر کلیک کنید.

 • IRAN MOSHAVERE IRAN MOSHAVERE
 • ۰
 • ۰

لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد بهمن 96 – 97

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد بهمن 96 - 97 - نیمسال دوم
رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد بهمن 96 – 97 – نیمسال دوم

برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد بهمن 96 – 97 – نیمسال دوم با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور –9099072938

دانشگاه آزاد یکی از دانشگاه هایی است که رشته های متنوعی را به صورت بدون آزمون ارائه می دهد. متقاضیان برای ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد 96 می بایست در بهمن ماه نسبت به ثبت نام اقدام نمایند. در این مقاله قصد داریم برای اطلاع داوطلبانی که قصد ثبت نام در رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد را دارند به موضوعاتی همچون زمان و نحوه ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد بهمن 96 – 97 – نیمسال دوم، شرایط ثبت نام در دانشگاه آزاد، زمان اعلام نتایج ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد بهمن 96 و لیست رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد بهمن 96 خواهیم پرداخت.

 • IRAN MOSHAVERE IRAN MOSHAVERE
 • ۰
 • ۰

رشته های بدون کنکور دانشگاه پیام نور بهمن ماه 96 – 97 

رشته های بدون کنکور دانشگاه پیام نور بهمن ماه 96 - 97 - نیمسال دوم
رشته های بدون کنکور دانشگاه پیام نور بهمن ماه 96 – 97 – نیمسال دوم

برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره رشته های بدون کنکور دانشگاه پیام نور بهمن ماه 96 – 97 – نیمسال دوم با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099072938

دانشگاه پیام نور از شیوه آموزشی خاصی به نسبت سایر دانشگاه ها برخوردار است. مثلا این دانشگاه براساس روش نیمه‌حضوری و آموزش از راه دور تأسیس گردیده است که این شیوه آموزشی ضرورت حضور مداوم دانشجو را در کلاس ها کاهش میدهد و این موضوع برای داوطلبان شاغل بسیار اهمیت دارد. یکی دیگر از مزیت های دانشگاه پیام نور این است که همچون سایر دانشگاه ها هم به صورت با آزمون و هم بدون آزمون اقدام به جذب دانشجو می نماید. در این مطلب علاوه بر ارائه رشته های بدون کنکور دانشگاه پیام نور در بهمن ماه 96 ، به زمان ثبت نام بدون کنکور دانشگاه پیام نور 96 و شرایط ثبت نام دانشگاه پیام نور نیز خواهیم پرداخت.

 • IRAN MOSHAVERE IRAN MOSHAVERE
 • ۰
 • ۰

دفترچه تکمیل ظرفیت دکتری سراسری بهمن ماه 96 – 97

دفترچه تکمیل ظرفیت دکتری سراسری بهمن ماه 96 - 97 - نیمسال دوم
دفترچه تکمیل ظرفیت دکتری سراسری بهمن ماه 96 – 97 – نیمسال دوم

 

برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره دفترچه تکمیل ظرفیت دکتری بهمن ماه 96 – 97 – نیمسال دوم با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور –9099072938

فرصت تکمیل ظرفیت برای داو طلبانی که در مرحله اصلی انتخاب رشته دکترا دانشگاه های سراسری موفق به قبولی در رشته مورد علاقه خود نشده اند بسار مناسب است و به نسبت قبولی در تکمیل ظرفیت دکترا سراسری راحت تر است. حتما اطلاعا دارید که کنکور دکترای دانشگاه های سراسری با دانشگاه آزاد ادغام شده است ولی انتخاب رشته هریک بصورت مجرا انجام می پذیرد. متقاضیان شرکت در انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دکترای سراسری باید توجه ویژه ای به مرحله تکمیل ظرفیت داشته باشند چرا که با اندکی دقت می توانند به راحتی در رشته مورد نظر خود قبول شوند. در این مقاله قصد داریم به موضوع تکمیل ظرفیت دکتری سراسری 97 و زمان و نحوه انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دکتری سراسری 97 بپردازیم در ادامه این مقاله با ما همراه باشید.

 • IRAN MOSHAVERE IRAN MOSHAVERE