مرکز مشاوره تحصیلی ایران مشاوره

 • ۰
 • ۰

ثبت نام آزمون تیزهوشان شهرستان نور 97 – 98

ثبت نام آزمون تیزهوشان 97 – 98

برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان شهرستان نور 97 – 98 با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور –9099072938

امروزه والدین به رشد تحصیلی فرزندان خود اهمیت بسیاری می دهند و تمایل دارند فرزندانشان در بهترین مدارس تحصیل کنند. مدارس استعدادهای درخشان ( تیزهوشان ) یکی از مدارسی هستند که فضای علمی و آموزشی در آن نسبت به مدارس عادی بیشتر است زیرا دانش آموزان از یک آزمون علمی فیلتر می شوند و سطح علمی این دانش آموزان نسبت به بقیه بیشتر است و احتمال موفقیت این دانش آموزان به دلیل سطح و کیفیت آموزشی بالا، در آزمون ورودی دانشگاه ها نیز افزایش می یابد. البته به این نکته نیز توجه داشته باشید که بسیاری از نخبگان از مدارس عادی به دانشگاه های برتر راه یافته اند البته تاثیر این مدارس را نیز در موفقیت دانش آموزان نمی توان کتمان کرد. به دلیل تقاضای زیاد دانش آموزان برای شرکت در آزمون ورودی مدارس تیزهوشان تصمیم گرفتیم این مقاله را با عنوان ثبت نام آزمون تیزهوشان 97 – 98  شهرستان نور در اختیار شما قرار دهیم تا با مطالعه دقیق این مقاله به سوالاتی که در ذهن خود دارید پاسخ مناسبی بدهید به همین منظور پیشنهاد می کنیم این مقاله را تا انتها مطالعه فرمایید.

 • IRAN MOSHAVERE IRAN MOSHAVERE
 • ۰
 • ۰

ثبت نام آزمون تیزهوشان شهرستان میان درود 97 – 98

ثبت نام تیزهوشان 97 – 98

برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان شهرستان میان درود 97 – 98 با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور –9099072938

امروزه والدین به رشد تحصیلی فرزندان خود اهمیت بسیاری می دهند و تمایل دارند فرزندانشان در بهترین مدارس تحصیل کنند. مدارس استعدادهای درخشان ( تیزهوشان ) یکی از مدارسی هستند که فضای علمی و آموزشی در آن نسبت به مدارس عادی بیشتر است زیرا دانش آموزان از یک آزمون علمی فیلتر می شوند و سطح علمی این دانش آموزان نسبت به بقیه بیشتر است و احتمال موفقیت این دانش آموزان به دلیل سطح و کیفیت آموزشی بالا، در آزمون ورودی دانشگاه ها نیز افزایش می یابد. البته به این نکته نیز توجه داشته باشید که بسیاری از نخبگان از مدارس عادی به دانشگاه های برتر راه یافته اند البته تاثیر این مدارس را نیز در موفقیت دانش آموزان نمی توان کتمان کرد. به دلیل تقاضای زیاد دانش آموزان برای شرکت در آزمون ورودی مدارس تیزهوشان تصمیم گرفتیم این مقاله را با عنوان ثبت نام آزمون تیزهوشان 97 – 98  شهرستان میان درود در اختیار شما قرار دهیم تا با مطالعه دقیق این مقاله به سوالاتی که در ذهن خود دارید پاسخ مناسبی بدهید به همین منظور پیشنهاد می کنیم این مقاله را تا انتها مطالعه فرمایید.

 • IRAN MOSHAVERE IRAN MOSHAVERE
 • ۰
 • ۰

ثبت نام آزمون تیزهوشان شهرستان محمودآباد 97 – 98

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان 97 – 98

برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان شهرستان محمودآباد 97 – 98 با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور –9099072938

امروزه والدین به رشد تحصیلی فرزندان خود اهمیت بسیاری می دهند و تمایل دارند فرزندانشان در بهترین مدارس تحصیل کنند. مدارس استعدادهای درخشان ( تیزهوشان ) یکی از مدارسی هستند که فضای علمی و آموزشی در آن نسبت به مدارس عادی بیشتر است زیرا دانش آموزان از یک آزمون علمی فیلتر می شوند و سطح علمی این دانش آموزان نسبت به بقیه بیشتر است و احتمال موفقیت این دانش آموزان به دلیل سطح و کیفیت آموزشی بالا، در آزمون ورودی دانشگاه ها نیز افزایش می یابد. البته به این نکته نیز توجه داشته باشید که بسیاری از نخبگان از مدارس عادی به دانشگاه های برتر راه یافته اند البته تاثیر این مدارس را نیز در موفقیت دانش آموزان نمی توان کتمان کرد. به دلیل تقاضای زیاد دانش آموزان برای شرکت در آزمون ورودی مدارس تیزهوشان تصمیم گرفتیم این مقاله را با عنوان ثبت نام تیزهوشان 97 شهرستان محمودآباد در اختیار شما قرار دهیم تا با مطالعه دقیق این مقاله به سوالاتی که در ذهن خود دارید پاسخ مناسبی بدهید به همین منظور پیشنهاد می کنیم این مقاله را تا انتها مطالعه فرمایید.

 • IRAN MOSHAVERE IRAN MOSHAVERE
 • ۰
 • ۰

ثبت نام آزمون تیزهوشان شهرستان قائم شهر 97 – 98

ثبت نام تیزهوشان 97 – 98

برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان شهرستان قائم شهر 97 – 98 با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور –9099072938

امروزه والدین به رشد تحصیلی فرزندان خود اهمیت بسیاری می دهند و تمایل دارند فرزندانشان در بهترین مدارس تحصیل کنند. مدارس استعدادهای درخشان ( تیزهوشان ) یکی از مدارسی هستند که فضای علمی و آموزشی در آن نسبت به مدارس عادی بیشتر است زیرا دانش آموزان از یک آزمون علمی فیلتر می شوند و سطح علمی این دانش آموزان نسبت به بقیه بیشتر است و احتمال موفقیت این دانش آموزان به دلیل سطح و کیفیت آموزشی بالا، در آزمون ورودی دانشگاه ها نیز افزایش می یابد. البته به این نکته نیز توجه داشته باشید که بسیاری از نخبگان از مدارس عادی به دانشگاه های برتر راه یافته اند البته تاثیر این مدارس را نیز در موفقیت دانش آموزان نمی توان کتمان کرد. به دلیل تقاضای زیاد دانش آموزان برای شرکت در آزمون ورودی مدارس تیزهوشان تصمیم گرفتیم این مقاله را با عنوان ثبت نام تیزهوشان 97 شهرستان قائم شهر در اختیار شما قرار دهیم تا با مطالعه دقیق این مقاله به سوالاتی که در ذهن خود دارید پاسخ مناسبی بدهید به همین منظور پیشنهاد می کنیم این مقاله را تا انتها مطالعه فرمایید.

 • IRAN MOSHAVERE IRAN MOSHAVERE
 • ۰
 • ۰

ثبت نام آزمون تیزهوشان شهرستان نکا 97 – 98

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان 97 – 98

برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان شهرستان نکا 97 – 98 با مشاورانایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور –9099072938

امروزه والدین به رشد تحصیلی فرزندان خود اهمیت بسیاری می دهند و تمایل دارند فرزندانشان در بهترین مدارس تحصیل کنند. مدارس استعدادهای درخشان ( تیزهوشان ) یکی از مدارسی هستند که فضای علمی و آموزشی در آن نسبت به مدارس عادی بیشتر است زیرا دانش آموزان از یک آزمون علمی فیلتر می شوند و سطح علمی این دانش آموزان نسبت به بقیه بیشتر است و احتمال موفقیت این دانش آموزان به دلیل سطح و کیفیت آموزشی بالا، در آزمون ورودی دانشگاه ها نیز افزایش می یابد. البته به این نکته نیز توجه داشته باشید که بسیاری از نخبگان از مدارس عادی به دانشگاه های برتر راه یافته اند البته تاثیر این مدارس را نیز در موفقیت دانش آموزان نمی توان کتمان کرد. به دلیل تقاضای زیاد دانش آموزان برای شرکت در آزمون ورودی مدارس تیزهوشان تصمیم گرفتیم این مقاله را با عنوان ثبت نام تیزهوشان 97 شهرستان نکا در اختیار شما قرار دهیم تا با مطالعه دقیق این مقاله به سوالاتی که در ذهن خود دارید پاسخ مناسبی بدهید به همین منظور پیشنهاد می کنیم این مقاله را تا انتها مطالعه فرمایید.

 • IRAN MOSHAVERE IRAN MOSHAVERE
 • ۰
 • ۰

ثبت نام آزمون تیزهوشان شهرستان نوشهر 97 – 98

ثبت نام تیزهوشان 97 – 98

برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان شهرستان نوشهر 97 – 98 با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور –9099072938

امروزه والدین به رشد تحصیلی فرزندان خود اهمیت بسیاری می دهند و تمایل دارند فرزندانشان در بهترین مدارس تحصیل کنند. مدارس استعدادهای درخشان ( تیزهوشان ) یکی از مدارسی هستند که فضای علمی و آموزشی در آن نسبت به مدارس عادی بیشتر است زیرا دانش آموزان از یک آزمون علمی فیلتر می شوند و سطح علمی این دانش آموزان نسبت به بقیه بیشتر است و احتمال موفقیت این دانش آموزان به دلیل سطح و کیفیت آموزشی بالا، در آزمون ورودی دانشگاه ها نیز افزایش می یابد. البته به این نکته نیز توجه داشته باشید که بسیاری از نخبگان از مدارس عادی به دانشگاه های برتر راه یافته اند البته تاثیر این مدارس را نیز در موفقیت دانش آموزان نمی توان کتمان کرد. به دلیل تقاضای زیاد دانش آموزان برای شرکت در آزمون ورودی مدارس تیزهوشان تصمیم گرفتیم این مقاله را با عنوان ثبت نام تیزهوشان 97 شهرستان نوشهر در اختیار شما قرار دهیم تا با مطالعه دقیق این مقاله به سوالاتی که در ذهن خود دارید پاسخ مناسبی بدهید به همین منظور پیشنهاد می کنیم این مقاله را تا انتها مطالعه فرمایید.

 • IRAN MOSHAVERE IRAN MOSHAVERE
 • ۰
 • ۰

تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد آزاد بهمن ماه 96 – 97

تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد بهمن ماه 96 - 97 - نیمسال دوم
تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد بهمن ماه 96 – 97 – نیمسال دوم

همواره طبق روال سال های گذشته بعد از اعلام نتایج آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 97 به دلیل خالی ماندن ظرفیت پذیرش بعضی از کد رشته محل ها اقدام به برگزاری تکمیل ظرفیت در برخی از رشته ها می کند. در این مرحله دانشجویانی که در خرداد ماه به هر دلیلی از انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد جامانده اند و یا از رشته پذیرفته شد خود رضایت ندارند، می توانند اقدام به انتخاب رشته کنند و از میان کد رشته محل های اعلام شده برای تکمیل ظرفیت کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد، رشته مورد علاقه خود را انتخاب کنید. تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد معمولا در دو مرحله و در مهر و بهمن ماه انجام می پذیرد. در ادامه ای مقاله به زمان و نحوه و شرایط انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 96 می پردازیم در ادامه با ما همراه باشید.

 • IRAN MOSHAVERE IRAN MOSHAVERE
 • ۰
 • ۰

 نتایج تکمیل ظرفیت کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 97

اعلام نتایج تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد
اعلام نتایج تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد

برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره اعلام نتایج تکمیل ظرفیت کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور –9099072938

یکی از راه هایی که سازمان سنجش و آموزش کشور پیش پای داوطلبانی که از انتخاب رشته خود ناراضی هستند، گذاشته است تکمیل ظرفیت برای هر رشته و دانشگاه است. به این صورت که اگر داوطلبی هنگام انتخاب رشته مرتکب اشتباه شود یا حتی اگر داوطلب به هر دلیلی نتوانسته اقدام به انتخاب رشته در زمان مقرر کند، یا داوطلبی از انتخاب رشته یا رشته قبولی ناراضی باشد می تواند در فواصل زمانی که سازمان سنجش مشخص می کند، به انتخاب رشته مجدد اقدام کند.البته در سال های گذشته این رویه بیشتر برای دانشگاه سراسری انجام می گرفت اما در حال حاضر برای دانشگاه آزاد نیز انتخاب رشته تکمیل ظرفیت درنظر گرشته شده است. به این منظور داوطلبان تکمیل ظرفیت با دارا بودن شرایط زیر می توانند در تکمیل ظرفیت آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 97 انتخاب رشته کرده و درصورت پذیرفته شدن به تحصیل در رشته مورد علاقه خود بپردازند. باتوجه به تعدد تماس ها در موضوع انتخاب رشته تکمیل ظرفیت مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد در مرکز مشاوره ایران مشاوره، در این مقاله قصد داریم به این موضوعات بپردازیم.شما عزیزان می توانید برای اطلاع از نحوه و شرایط تکمیل ظرفیت ارشد دانشگاه آزاد 97 می توانید با مشاوران ما در مرکز  مشاوره تحصیلی تلفنی ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.

 • IRAN MOSHAVERE IRAN MOSHAVERE
 • ۰
 • ۰

رشته های بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی بهمن 96 – 97

لیست رشته های بدون آزمون علمی کاربردی
لیست رشته های بدون آزمون علمی کاربردی

دانشگاه علمی کاربردی یکی از دانشگاه هایی است که به منظور ارتباط هرچه بیشتر صنعت و دانشگاه به وجود آمده است و بیشتر رشته هایی را برای تحصیل دانشجویان ارائه می دهد که بیشتر فنی بوده و برای کسانی است که می خواهند با استفاده از اعتبار مدرک تحصیلی به ارتقاء شغلی برسند. تنوع رشته در این دانشگاه یکی از دلایل اقبال داوطلبان به این دانشگاه هاست.  پذیرش دانشجو در این دانشگاه ها به دو صورت متمرکز و نیمه متمرکز صورت می گیرد. دانشگاه علمی کاربردی افرادی که دارای مدرک دیپلم دبیرستان و یا هنرستان می باشند را در 4 گروه صنعت،مدیریت و خدمات، کشاورزی و فرهنگ و هنر جذب می نماید. طی سال های گذشته دانشگاه علمی کاربردی در دونوبت مهر و بهمن به صورت بدون آزمون و صرفا با استفاده از سوابق تحصیلی و شرط معدل در مقاطع کاردانی ، کاردانی به کارشناسی، و کارشناسی ارشد (با آزمون ) اقدام به پذیرش دانشجو می کند. برای داشتن یک انتخاب رشته خوب و  ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی  و اطلاع از شرایط  لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی 96  در ادامه مطلب با ما همراه باشید.

 • IRAN MOSHAVERE IRAN MOSHAVERE
 • ۰
 • ۰

زمان و نحوه ثبت نام بدون کنکور پیام نور بهمن ماه 96 – 97 

ثبت نام بدون آزمون پیام نور
ثبت نام بدون آزمون پیام نور

در سال های اخیر استقبال از تحصیل در دانشگاه پیام نور روند صعودی داشته است این علاقه مندی دلایل گوناگونی دارد که در این مقاله به آن ها اشاره خواهیم کرد. آزمون ورودی دانشگاه های پیام نور برای رشته های با آزمون این دانشگاه همان اوزمون ورودی دانشگاه های دولتی است و داوطلبانی که قصد دارند در این دانشگاه ها ادامه تحصیل بدهند البته در رشته های با آزمون این دانشگاه می بایستی تیرماه در کنکور شرکت داشته باشند. لازم به ذکر است که دانشگاه پیام نور علاوه بر رشته های با آزمون این امکان را برای کسانی که به هر دلیل در آزمون شرکت نکرده اند میسر ساخته تا بتوانند در رشته های بدون آزمون این دانشگاه امکان تحصیل داشته باشند. بعد از بوجود آمدن این امکان، استقبال از تحصیل در این دانشگاه رشد چشمگیری داشته است. البته  میزان شهریه دانشگاه پیام نور 96  در این انتخاب بی تاثیر نخواهد بود. حتما می دانید که شهریه دانشگاه های پیام نور نسبت به دیگر دانشگاه های شهریه ای پایین تر است و همچنین داوطلبانی که به هر دلیلی نمی توانند به صورت تمام وقت در کلاس های دانشگاه حضور داشته باشند دانشگاه های پیام نور انتخاب خوبی است. با توجه به این حد از استقبال، برآن شدیم تا زمان و نحوه  ثبت نام بدون کنکور دانشگاه پیام نور را در این مقاله به اطلاع شما برسانیم. در ادامه با ما همراه باشید.

 • IRAN MOSHAVERE IRAN MOSHAVERE