مرکز مشاوره تحصیلی ایران مشاوره

سایت مشاوره تحصیلی ایران مشاوره سایت تخصصی مشاوره ثبت نام مدارس تیزهوشان نمونه دولتی و شاهد , کنکور سراسری و دانشگاه آزاد , کنکور ارشد , آزمون دکتری , انتخاب رشته دانشگاه , دانشگاه بدون کنکور , نرم افزار انتخاب رشته و تحصیل در خارج از کشور

مرکز مشاوره تحصیلی ایران مشاوره

سایت مشاوره تحصیلی ایران مشاوره سایت تخصصی مشاوره ثبت نام مدارس تیزهوشان نمونه دولتی و شاهد , کنکور سراسری و دانشگاه آزاد , کنکور ارشد , آزمون دکتری , انتخاب رشته دانشگاه , دانشگاه بدون کنکور , نرم افزار انتخاب رشته و تحصیل در خارج از کشور

سایت مشاوره تحصیلی ایران مشاوره سایت تخصصی مشاوره ثبت نام مدارس تیزهوشان نمونه دولتی و شاهد , کنکور سراسری و دانشگاه آزاد , کنکور ارشد , آزمون دکتری , انتخاب رشته دانشگاه , دانشگاه بدون کنکور , نرم افزار انتخاب رشته و تحصیل در خارج از کشور

پیوندها
  • ۰
  • ۰
آخرین رتبه قبولی شیمی دانشگاه سراسری 96 – 97

برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره آخرین رتبه قبولی شیمی دانشگاه سراسری 96 -97 با مشاورانایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور –9099072938

 رتبه در سهمیه  رتبه کشوری  سهمیه قبولی جنسیت  شهر داوطلب رشته  دانشگاه  نوع دوره کارنامه
1629 5651 منطقه 1 مرد مشهد شیمی دانشگاه صنعتی شریف روزانه نمایش کارنامه
2240 8157 منطقه 1 مرد تهران شیمی دانشگاه صنعتی شریف روزانه نمایش کارنامه
2617 9593 منطقه 1 مرد شیراز شیمی دانشگاه تهران روزانه نمایش کارنامه
3146 11811 منطقه 1 زن تهران شیمی دانشگاه تهران روزانه نمایش کارنامه
3340 12593 منطقه 1 مرد تهران شیمی دانشگاه صنعتی شریف روزانه نمایش کارنامه
3919 15058 منطقه 1 مرد تهران شیمی دانشگاه تهران روزانه نمایش کارنامه
3944 15149 منطقه 1 زن شیراز شیمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه نمایش کارنامه
4307 16649 منطقه 1 مرد تبریز شیمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه نمایش کارنامه
4569 17637 منطقه 1 زن تهران شیمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه نمایش کارنامه
4917 19156 منطقه 1 مرد تهران شیمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه نمایش کارنامه
4979 19433 منطقه 1 زن شیراز شیمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه نمایش کارنامه
5064 19822 منطقه 1 زن تهران شیمی دانشگاه الزهرا(س) روزانه نمایش کارنامه
6169 24641 منطقه 1 مرد آذربایجان شرقی شیمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه نمایش کارنامه
6532 26278 منطقه 1 زن شیراز شیمی دانشگاه الزهرا(س) روزانه نمایش کارنامه
6906 28010 منطقه 1 مرد شیراز شیمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه نمایش کارنامه
8570 35541 منطقه 1 زن شیراز شیمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه نمایش کارنامه
8809 36628 منطقه 1 زن دامغان شیمی دانشگاه الزهرا(س) روزانه نمایش کارنامه
9524 39908 منطقه 1 مرد شیراز شیمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه نمایش کارنامه
9607 40349 منطقه 1 مرد تبریز شیمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه نمایش کارنامه
9780 41165 منطقه 1 مرد تبریز شیمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز نوبت دوم نمایش کارنامه
10778 46189 منطقه 1 زن تبریز شیمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز نوبت دوم نمایش کارنامه
10822 46402 منطقه 1 مرد شیراز شیمی دانشگاه علوم پزشکی یزد روزانه نمایش کارنامه
10866 46613 منطقه 1 زن شیراز شیمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه نمایش کارنامه
11717 51021 منطقه 1 زن تهران شیمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز نوبت دوم نمایش کارنامه
11833 11833 منطقه 1 زن آذربایجان شرقی شیمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه نمایش کارنامه
13539 60363 منطقه 1 زن آذربایجان شرقی شیمی دانشگاه علوم پزشکی یزد روزانه نمایش کارنامه
16798 77503 منطقه 1 زن آذربایجان شرقی شیمی دانشگاه علوم پزشکی یزد روزانه نمایش کارنامه
17928 83653 منطقه 1 مرد تبریز شیمی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه روزانه نمایش کارنامه
20178 96291 منطقه 1 زن آذربایجان شرقی شیمی دانشگاه علوم پزشکی یزد روزانه نمایش کارنامه
20513 98188 منطقه 1 مرد تهران شیمی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه روزانه نمایش کارنامه
26813 134814 منطقه 1 زن تهران شیمی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه روزانه نمایش کارنامه
3207 7714 منطقه 2 مرد فردیس شیمی دانشگاه صنعتی شریف نوبت دوم نمایش کارنامه
3632 8748 منطقه 2 مرد آذربایجان شرقی شیمی دانشگاه صنعتی شریف نوبت دوم نمایش کارنامه
3829 9239 منطقه 2 زن کاشان شیمی دانشگاه صنعتی شریف نوبت دوم نمایش کارنامه
4246 10216 منطقه 2 مرد آذربایجان شرقی شیمی دانشگاه صنعتی شریف نوبت دوم نمایش کارنامه
4314 10357 منطقه 2 زن ورامین شیمی دانشگاه صنعتی شریف روزانه نمایش کارنامه
5324 12819 منطقه 2 زن قزوین شیمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه نمایش کارنامه
7004 17095 منطقه 2 زن ساری شیمی دانشگاه تهران روزانه نمایش کارنامه
7116 17365 منطقه 2 مرد خرم آباد شیمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه نمایش کارنامه
7437 18218 منطقه 2 زن آذربایجان شرقی شیمی دانشگاه تهران روزانه نمایش کارنامه
7731 18987 منطقه 2 مرد آذربایجان شرقی شیمی دانشگاه صنعتی شریف روزانه نمایش کارنامه
8905 22023 منطقه 2 مرد آذربایجان شرقی شیمی دانشگاه تهران روزانه نمایش کارنامه
9354 23189 منطقه 2 زن تهران شیمی دانشگاه صنعتی شریف روزانه نمایش کارنامه
9539 23701 منطقه 2 زن بندرعباس شیمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه نمایش کارنامه
10400 25900 منطقه 2 مرد آذربایجان شرقی شیمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه نمایش کارنامه
10416 25949 منطقه 2 زن سمنان شیمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه نمایش کارنامه
10491 26132 منطقه 2 مرد ورامین شیمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی فرهنگیان نمایش کارنامه
12821 31969 منطقه 2 زن رشت شیمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز نوبت دوم نمایش کارنامه
13711 34184 منطقه 2 زن ورامین شیمی دانشگاه الزهرا(س) نوبت دوم نمایش کارنامه
14989 37617 منطقه 2 مرد شهریار شیمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی فرهنگیان نمایش کارنامه
15254 38299 منطقه 2 زن سمنان شیمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه نمایش کارنامه
16209 40866 منطقه 2 زن شهرضا شیمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه نمایش کارنامه
16524 41700 منطقه 2 زن شیراز شیمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه نمایش کارنامه
16830 16830 منطقه 2 زن اردکان شیمی دانشگاه علوم پزشکی یزد روزانه نمایش کارنامه
17430 44132 منطقه 2 زن مرند شیمی دانشگاه الزهرا(س) روزانه نمایش کارنامه
17681 44789 منطقه 2 مرد میبد شیمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه نمایش کارنامه
17901 45344 منطقه 2 مرد اسلام شهر شیمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه نمایش کارنامه
19419 49287 منطقه 2 زن مرند شیمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه نمایش کارنامه
19825 50280 منطقه 2 زن تهران شیمی دانشگاه الزهرا(س) روزانه نمایش کارنامه
20513 52108 منطقه 2 زن سبزوار شیمی دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه نمایش کارنامه
20751 52695 منطقه 2 زن یزد شیمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه نمایش کارنامه
21322 54198 منطقه 2 زن نجف آباد شیمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز نوبت دوم نمایش کارنامه
24181 61572 منطقه 2 مرد شهرضا شیمی دانشگاه علوم پزشکی یزد روزانه نمایش کارنامه

رشته شیمی یکی از زیر مجموعه های گروه علوم پایه ( تجربی ) می باشد، اما داوطلبان رشته ریاضی نیز می توانند در این رشته ادامه تحصیل دهند. این رشته به بررسی و مطالعه خواص و ساختار مواد و همچنین کنش ها و واکنش های شیمیایی مواد می پردازد. رشته شیمی در مقطع کارشناسی به دو گرایش شیمی کاربردی و شیمی محض تقسیم می شود که داوطلبان می توانند بر اساس علاقمندی هر یک از این گرایش آن را انتخاب نمایند. تنوع گرایش های این رشته در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری بیشتر است، گرایش های مقطع کارشناسی ارشد و دکتری رشته شیمی شامل: شیمی آلی، شیمی معدنی، شیمی فیزیک، شیمی کاربردی، شیمی تجزیه می باشد، در واقع دانشجویان این مقاطع به صورت تخصصی این رشته فرا می گیرند. وسعت مطالعه این رشته بسیار زیاد است به گونه ای که از اتم تا کهکشان مورد بررسی قرار می دهند. امکان تحصیل در تمام مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در ایران و در خارج از کشور برای داوطلبان رشته شیمی فراهم می باشد، همچنین دانشجویان این رشته برای دریافت مدرک کارشناسی ملزم به گذراندن 130 واحد تئوری و عملی می باشند. ممکن این است این سوال برای شما مطرح گردد که این رشته همان مهندسی شیمی است یاخیر؟ در پاسخ به این سوال باید بگوییم که خیر این دو رشته با یکدیگر تفاوت عمده ای دارند اما در بعضی از واحدها و دروس مشترک می باشد. فرصت شغلی همیشه برای فارغ التحصیلان با تجربه این رشته فراهم است زیرا با پیشرفت صنعت در دنیا تقریبا تمام کارخانه های تولیدی برای کنترل کیفیت محصولات تولیدی خود نیازمند به یک شیمیدان می باشند، در واقع این افراد می توانند در کارخانه های چرم سازی، پتروشیمی، مواد غذایی، لوازم آرایشی بهداشتی، صنایع رنگ و آزمایشگاه های کنرل کیفیت محصولات شیمیایی مشغول به کار شوند. فارغ التحصیلان موفق این رشته را می توان با عنوان شیمیست یاد نمود. برای درک بیشتر از نحوه قبولی در رشته شیمی نمونه هایی از کارنامه داوطلبان پذیرفته شده در سال گذشته را در ادامه مبحث قرار داده ایم .

آخرین رتبه قبولی شیمی دانشگاه سراسری 96 – 97

برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره آخرین رتبه قبولی شیمی دانشگاه سراسری 96 -97 با مشاورانایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور –9099072938

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…

منبع : آخرین رتبه قبولی شیمی دانشگاه سراسری 96 – 97

آخرین رتبه قبولی مامایی 96 – 97 - آخرین رتبه قبولی پرستاری 96 – 97 - آخرین رتبه قبولی پرستاری 96 - 97 - آخرین رتبه قبولی پزشکی 96 – 97 - آخرین رتبه قبولی مامایی 96 - 97 - آخرین رتبه قبولی داروسازی 96 – 97 - آخرین رتبه قبولی داروسازی 96 - 97 - آخرین رتبه قبولی مهندسی معماری 96 - 97 - آخرین رتبه قبولی مهندسی معماری 96 – 97 - آخرین رتبه قبولی مهندسی عمران 96 - 97  - آخرین رتبه قبولی مهندسی عمران 96 – 97 - آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی 96 – 97 - آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی 96 - 97 - آخرین رتبه قبولی پزشکی 96 – 97 - آخرین رتبه قبولی مهندسی برق 96 – 97 - آخرین رتبه قبولی مهندسی برق 96 - 97 - آخرین رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر 96 - 97 - آخرین رتبه قبولی مهندسی شیمی 96 - 97 - آخرین رتبه قبولی مهندسی پزشکی 96 – 97 - آخرین رتبه قبولی مهندسی پزشکی 96 - 97 - آخرین رتبه قبولی مهندسی شیمی 96 – 97 - آخرین رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر 96 – 97 - آخرین رتبه قبولی علوم کامپیوتر 96 - 97 - آخرین رتبه قبولی علوم کامپیوتر 96 – 97 - آخرین رتبه قبولی مهندسی مکانیک 96 - 97 - آخرین رتبه قبولی مهندسی صنایع 96 - 97 - آخرین رتبه قبولی مهندسی صنایع 96 – 97 - آخرین رتبه قبولی مهندسی مکانیک 96 – 97 - آخرین رتبه قبولی روانشناسی 96 – 97 - آخرین رتبه قبولی روانشناسی 96 - 97 - آخرین رتبه قبولی حقوق 96 - 97 - آخرین رتبه قبولی حقوق 96 – 97 - آخرین رتبه قبولی مدیریت 96 – 97 - آخرین رتبه قبولی مدیریت 96 - 97 - آخرین رتبه قبولی زبان و ادبیات فارسی 96 - 97 - آخرین رتبه قبولی علوم تربیتی 96 - 97 - آخرین رتبه قبولی علوم تربیتی 96 – 97 - آخرین رتبه قبولی زبان و ادبیات فارسی 96 – 97 - آخرین رتبه قبولی علوم اجتماعی 96 - 97 - آخرین رتبه قبولی علوم سیاسی 96 – 97 - آخرین رتبه قبولی علوم سیاسی 96 - 97 - آخرین رتبه قبولی حسابداری 96 - 97 - آخرین رتبه قبولی حسابداری 96 – 97 - آخرین رتبه قبولی علوم اجتماعی 96 – 97 - آخرین رتبه قبولی فقه و حقوق 96 - 97 - آخرین رتبه قبولی فقه و حقوق 96 – 97 - آخرین رتبه قبولی الهیات و معارف اسلامی 96 - 97 - آخرین رتبه قبولی علوم تغذیه 96 – 97 - آخرین رتبه قبولی شیمی دانشگاه سراسری 96 – 97

  • ۹۷/۰۴/۰۳
  • IRAN MOSHAVERE IRAN MOSHAVERE

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی